فروشاپ
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چه نکاتی برای لاغری با نیوشا باید رعایت شود ؟

چه نکاتی برای لاغری با نیوشا باید رعایت شود ؟

نکات مهم برای لاغری با دمنوش نیوشا

وقتی از این دمنوشها استفاده میکنین نیازی به هیچ رژیم سختی نیست.

فقط وعده ی شام سبک باشه مثل سالاد و سبزیجات همراه عدسی و سایر حبوبات یا ماهی و غذاهای پروتئینی، میوه.

همون پیاده روی یه ربع نیم ساعت در طول روز کافیه، نیم ساعت بعد از میل کردن دمنوش بلوبری برین پیاده روی تاثیرش روی چربی سوزی شکم و پهلو بینظیره.

برای درمان پا درد هم از دمنوشهای دارچین و زنجبیل استفاده کنید.

خوشبختانه مردم ما دیگه به این درک رسیدن هزینه کردن برای سلامتی بهتر از پرداخت هزینه های گزاف دکتر و داروهای شیمیایی هست.

ببینین ما اصلا نمیگیم که اینا معجزه میکنن و شما بدون ورزش یا با پرخوری های روغنی و شیرینی جات باربی میشین اصلا همچین چیزی که روی اصول باشه وجود نداره و اگر هم هست مخدر یا شیمیایی است که بعد از اتمام دوره برگشت خواهید داشت.

اما این دمنوشها کاملا گیاهی است و هیچ ضرری نمیرسونه به بدنتون و باعث کاهش وزنتون به صورت نرمال میشود.

اونهایی هم که بیماری خاصی دارن کافیه که قبلش به ما بگن تا اگر راه درمان داره توصیه کنیم تیروئید کم کار هم مشکلی در لاغر شدن ایجاد نمیکنه فقط کمی روند لاغری رو کند میکنه.

مثبت فک کن انرژیت مثبت باشه اگه بگی نمیتونم خب معلومه که نمیتونی ولی باید بگی میتونم چون میخوام که بتونم تو میتونی.

بهترین کاری که در کنار دمنوش لاغری نیوشا میشه انجام داد

رﻗﺼﯿﺪن ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ھﺎی آوردن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن اﺳﺖ.

هرﮐﺲ با ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ٣٠ دﻗﯿﻘﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨد سلامتی و شادابی خود را تضمین میکند.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﭼﺎردﯾﻮاری ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﻗﺼﻨﺪ، ﺿﺮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ ﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. رﻗﺼﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم، ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم و ﺳﺮﻃﺎن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ھﺎ، آن ﻗﺪر از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎل ورزش ﮐﺮدن ھﺴﺘﯿﺪ! ﮐﺎﻟﺮی ﺳﻮزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﻗﺺ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮش ھﯿﮑﻞ و ﻻﻏﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

0
دیدگاه‌های نوشته

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • تصویر
 • SKU
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • Availability
 • Add to cart
 • توضیح
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
مقایسه