0 سبدخرید

رویه های ارسال سفارش

سفارشات شما طبق شرایط زیر پس از گذشتحداقل ۲۴ ساعت الی ۴۸ ساعت کاری تحویل خواهند شد :

در شرایط ویژه مانند جشنواره‌ها یا روزهای شلوغ و پرازدحام مانند اسفند ماه، برحسب روش و محل دریافت سفارش، زمان ارسال متفاوت است و امکان دارد، طبق رویه‌های اعلام شده ، صورت نگیرد.
با موفقیت به سبدخرید اضافه شد.